Hình ảnh toàn diện chậu đĩa gỗ sao loại 2

Hình ảnh toàn diện chậu đĩa gỗ sao loại 2

Chúng tôi đang bán chậu đĩa hay còn gọi là chậu bí làm bằng bằng gỗ Sao. Loại này giá rẻ hơn loại 1, nhưng hình dáng thì phải chú ý mới thấy sự khác biệt.

Hình ảnh toàn diện chậu đĩa gỗ sao loại 2
Hình ảnh toàn diện chậu đĩa gỗ sao loại 2

Trả lời